DOTACJE PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez wyposażenie warsztatu samochodowego mająca na celu poprawę konkurencyjności, zwiększenia dochodów firmy, poprzez zakup wyposażenia warsztatu i stworzenie 4 miejsc pracy (3,5 etatu) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość realizowanej operacji: 575248,86 zł, w tym ze środków EFRROW 190890,00 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Kraina św. Anny

19.12.2017 została podpisana Umowa nr 00169-6935-UM0810282/17 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

  
15.01.2018 na portalu www.portalogloszen.arimr.gov.pl zostały umieszczone zapytania ofertowe na wyposażenie warsztatu samochodowego i zakup samochodu i zabudowy pomoc drogowe. Nr ogłoszeń: 
  
01.02 2018 Zostało zakończone postępowanie ofertowe i zostali wybrani dostawcy sprzętu i samochodu. 
91/15/01/2018 Hurtownia Więcław-Wiśniewski s.c. 46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 2
96/15/01/2018 Elit PL sp. z o.o. aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice 
99/15/01/2018 Alwi L.Wieja Spółka Jawna 43-300 Bielsko-Biała ul. Stefana Batorego 27 
104/15/01/2018 Juzjade.pl Rafał Klimek ul. Rybnicka 108 44-310 Radlin 
  
03-06. 2018 Realizacja zakupów sprzętu wyposażenia i samochodu z zabudową 
27.06.2018 Złożono wniosek o płatność

19.12.2017 została podpisana Umowa nr 00169-6935-UM0810282/17 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

  
15.01.2018 na portalu www.portalogloszen.arimr.gov.pl zostały umieszczone zapytania ofertowe na wyposażenie warsztatu samochodowego i zakup samochodu i zabudowy pomoc drogowe. Nr ogłoszeń: 
  
01.02 2018 Zostało zakończone postępowanie ofertowe i zostali wybrani dostawcy sprzętu i samochodu. 
91/15/01/2018 Hurtownia Więcław-Wiśniewski s.c. 46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 2
96/15/01/2018 Elit PL sp. z o.o. aleja Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice 
99/15/01/2018 Alwi L.Wieja Spółka Jawna 43-300 Bielsko-Biała ul. Stefana Batorego 27 
104/15/01/2018 Juzjade.pl Rafał Klimek ul. Rybnicka 108 44-310 Radlin 
  
03-06. 2018 Realizacja zakupów sprzętu wyposażenia i samochodu z zabudową 
27.06.2018 Złożono wniosek o płatność

BENO

Masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

47-320 Gogolin ul. Malińska 1

Dotacje PROW 2014 - 2020

Polityka Prywatności